Kennisontwikkeling en professionalisering

In februari 2019 is er in Zwolle een congres over mentaliseren georganiseerd door Euregionaal congresbureau. Omdat we bij PAW het belangrijk vinden dat we organisatie-breed ons ontwikkelen, hebben we een van onze medewerkers hiernaartoe laten gaan om kennis op te doen van de theorieën achter deze manier van werken.

Op donderdag 7 Februari heb ik deelgenomen aan het congres metalliseren.
Een erg interessante dag, waar ik erachter kwam dat de methodische manier hoe wij werken binnen PAW gewoon een benaming heeft, namelijk mentaliseren. In deze theorie gaat het over het fenomeen dat gedrag van een ander altijd betekenis heeft en dat dit gedrag weer iets doet met het gevoel of de verklaring van het gedrag van de ander.

Door je als (ambulant) begeleider bewust te zijn wat een ander doet, zijn of haar gedrag juist te analyseren, wat de betekenis hiervan is en wat jouw reactie hier weer op is of kan zijn, kun je de cliënt veel beter verder helpen en uitnodigen hier ook bij stil te staan. Zodoende kun je samen een plan maken hoe het probleem of de lastige situatie op te lossen. Dit was een congres wat mij nog meer heeft laten stilstaan bij onze werkvorm en wat ervoor gezorgd heeft dat ik deze bewuster kan toepassen in de praktijk. 

Het is voor (ambulant) begeleiders in de zorg van groot belang zich bewust te zijn van zijn/haar rol tijdens de ondersteuningsmomenten en de gedragingen van de klant juist te analyseren en op waarde te schatten en hier adequaat mee om te gaan. Een mooie dag met een prachtige theoretische onderbouwing van de dagelijkse PAW-praktijk.