Tevredenheidsonderzoek 2019

In het tweede kwartaal van 2019 is er opnieuw een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten van PAW. Er is een vragenlijst samengesteld met 21 vragen waarin de dienstverlening van PAW wordt geëvalueerd op de volgende deelgebieden:

  1. Uitvoering en kwaliteit van de begeleiding
  2. Persoonlijke situatie
  3. Situatie voor en tijdens/na de ondersteuning door PAW
  4. Beoordeling van begeleiders en ondersteuningstraject

Enkele reacties van cliënten:

  • “De ondersteuners denken goed met mij mee en willen van alles voor mij doen”
  • “Ik ben Zéér tevreden”
  • “Ik ben zeer content met de hulpverlening en erg gesteld op mijn begeleiders”

Het is voor PAW net als in 2018 uitermate nuttig geweest dit kwaliteitsonderzoek uit te voeren. De inzichten die uit dit onderzoek zijn gekomen zijn wederom bijzonder positief te noemen, een 8,3 gemiddeld voor de ondersteuningstrajecten en een 8,7 voor de medewerkers en hun professionaliteit is een score om trots op te zijn.

Tevens kunnen we vaststellen dat de cliënten tevreden zijn met de aangeboden ondersteuning, dit met name ook dat zij allen hun vrienden en bekenden zouden doorverwijzen naar PAW wanneer dit nodig zou zijn.

Een mooie basis om zo verder te gaan met mooie trajecten, met mooie mensen en uiterst fijne en professionele collega’s!