2019 kwaliteit en groei

In het kader van de samenwerking met de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland die als aanbestede partner van verschillende gemeenten op de Veluwe en daar omheen contractpartner is, is certificering een must voor PAW.

Certificering draagt bij aan een sluitend kwaliteitsbeleid wat op zijn beurt weer van invloed is op de uitvoering van de ondersteuningstrajecten.

In 2018 zijn er verschillende (interne) audits en controles geweest met als hoogtepunt de audit begin december.

Begin 2019 is alle inspanning van PAW beloont door “Certificering in de Zorg” met een ISO-Certificaat.

Voor PAW is het behalen van dit ISO- certificaat een bevestiging dat we zowel in de uitvoering van de ondersteuningstrajecten, als op beleidsniveau klaar zijn om verder te groeien naar een nog mooiere organisatie.

Iedereen bedankt voor het vertrouwen en de inzet.