Een goed begin is het halve werk!

In januari 2019 is het eerste ondersteuningstraject alweer afgerond, de cliënt in kwestie heeft in december aangegeven dat zij zich dermate sterk voelde dat zij het gevoel had zonder ondersteuning verder te kunnen. Na een traject van bijna drie jaar was dit een logische volgende stap.

Het ondersteunings-traject is door de cliënt beoordeeld door middel van een eindevaluatie.

De beoordeling van de cliënt over haar ondersteuningstraject was goed met als cijfer een:

9

Op de vraag wat voor de client persoonlijk goed geweest was aan de ondersteuning van PAW was het antwoord;

“De goeie gesprekken zodat ik verder kon”

Eén van de doelstelling van PAW is uitstroom, niet langer ondersteuning bieden dan werkelijk nodig is. Voor de cliënt is het een fijn idee dat de hulpverlening op een zeker moment de deur uitgaat en voor de begeleiders van PAW een zeer goed gevoel als je met een goede beoordeling en een zelfverzekerde cliënt de deur achter je dicht trekt.

Gelukkig Nieuwjaar